מבחר פרויקטים לפיסול סביבתי מחומרים ממוחזרים

מגוון פרויקטים לפיסול סביבתי ואמנות אקולוגית לעידוד החינוך הסביבתי במערכת החינוך בחברה ובקהילה המשקפים את ניצול החומרים שנלקחו ממשאבי כדור הארץ, החינוך לקיימות, פיתוח החשיבה היצירתית והדמיון מפסולת שיועדה להטמנה, אשר עברה מהפך מן הפח והשאירה חותם ירוק בשטח במיצבים סביבתיים המחזקים את המודעות הסביבתית באמצעות האומנות הירוקה המושיטה את ידה לסביבה. ציטוט של של האמן פול ואלירי "מן הראוי שיצירה אמנותית תלמד אותנו, שאת הדברים שאנו רואים, עוד לא ראינו עד כה כהווייתם." האמנות האקולוגית מציגה היבטים של תנועות עיקריות של אמנות עכשוויות: אמנות סביבתית, אמנות פעילה (מחאתית), חינוך סביבתי ומעורבות קהילתית. Eco Art and environmental sculpture projects made with the education system and community residents