סיור עם חברי הרשימה למועצת העיר של ראש העיר רעננה חיים ברוידא – להבעת תמיכה וסיוע לחברי קיבוצי העוטף בגבול עזה

הייתה לי הזכות להצטרף לסיור מעצים עם חברי הרשימה למועצת העיר של ראש עירנו חיים ברוידא בקיבוצי העוטף בגבול עזה,